Certificering

Onze Vertrouwenspersonen zijn officieel opgeleid, gediplomeerd en geacrediteerd.

Het belang van het inzetten van externe vertrouwenspersonen die voldoen aan alle voorwaarden is van onschatbare waarde voor elke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zijn officieel opgeleid, gediplomeerd en geaccrediteerd door Hobéon SKO en voldoen aan de strenge eisen gesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Dit garandeert dat zij over de vereiste kennis, vaardigheden en professionele standaarden beschikken om effectief te functioneren binnen uw organisatie. Het functieprofiel van een Vertrouwenspersoon is door de LVV daarom ook vastgelegd. U kunt het hier downloaden.

Per 1 januari 2024 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de certificeringseisen voor vertrouwenspersonen. Deze wijzigingen omvatten onder meer de invoering van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen en een verplichte certificering voor LVV-leden. Dit betekent dat alle LVV-leden vanaf deze datum gecertificeerd moeten zijn, wat zorgt voor een verhoogde kwaliteitsstandaard binnen het beroep.

Deze nieuwe eisen versterken de professionaliteit en integriteit van de rol van vertrouwenspersoon, waardoor organisaties kunnen vertrouwen op gekwalificeerde professionals die in staat zijn om effectief om te gaan met gevoelige en complexe kwesties. Het werken met gecertificeerde externe vertrouwenspersonen biedt niet alleen een veilige omgeving voor medewerkers om hun zorgen te uiten, maar draagt ook bij aan een positieve en ethische werkcultuur.

Het kiezen voor onze diensten garandeert u dat u werkt met vertrouwenspersonen die niet alleen voldoen aan de huidige wettelijke en professionele normen, maar die ook zijn toegerust met de nieuwste inzichten en methodieken om uw organisatie optimaal te ondersteunen. Dit is cruciaal voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin elke medewerker zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Op onze team pagina maakt u kennis met onze Aandachtgevers of controleer zelf of uw Vertrouwenspersoon bekend is in het register door de website van Hobéon SKO te bezoeken.